Organisatie

Het Nederlands Volksbuurtmuseum werkt met een grote groep vrijwilligers die met elkaar zorgen voor de collectie, de wisselende tentoonstellingen, de ontvangst van de bezoekers en alle andere zaken in en om het museum. De directeur is verantwoordelijk voor deze groep vrijwilligers én de dagelijkse leiding van het museum. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. 

Directie

Lysette Jansen  –  Lysette@volksbuurtmuseum.nl

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum bestaat uit:

 • Wim van Gelder - voorzitter
 • Sytse Koopmans - secretaris
 • Nicole de Jonge - penningmeester
 • Toon Eijkman - bestuurslid
 • Nelleke Wuurman - bestuurslid
 • Kees van den Berg - bestuurslid
 • Emiel van Ekert - bestuurslid

Medewerkers

Een grote groep vrijwilligers werkt samen in verschillende teams:

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht
 • Ineke Strouken, directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
 • Agnes Jongerius, PvdA europarlementariër
 • Jan Vaessen, oud-directeur Openluchtmuseum
 • Claudia de Breij, cabaretière
 • Jhr.Drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voormalig Commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht
 • Maarten van Rossem, bijzonder hoogleraar moderne geschiedenis 
 • Jan Marijnissen, oud - voorzitter SP

Contact

Waterstraat 27 
3511 BW in Utrecht
030 - 231 82 92
info@volksbuurtmuseum.nl

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag en zondag
elke 1e, 2e en 3e zaterdag van de maand
van 11.00 - 17.00 uur

Gesloten:
op maandagen, officiële feestdagen en
de 4e en 5e zaterdag van de maand

Blijf op de hoogte