ANBI

ANBI

De Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum (voorheen Volksbuurtmuseum Wijk C) is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN-nummer:  803497532.
De Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum heeft een bestuur en een comité van aanbevelingen.Doelstellingen
De Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum is enig in zijn soort in Nederland, omdat de museum aandacht besteed aan de dagelijkse geschiedenis van de ‘gewone man’ in de 19de en 20ste eeuw. Het museum is begonnen als kleinschalig buurtinitiatief en inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot museum met een landelijke adviserende functie.Met het algemene, nationale thema Volksbuurten richten wij ons tot een groot publiek. Het hoofdthema is niet tijd- of plaatsgebonden waardoor het museum niet gebonden is aan een historische periode of een locatie. Het museum probeert net zoveel aansluiting te vinden bij mensen buiten Utrecht als daar binnen. De Volksbuurt leent zich deels voor een belevingsmuseum wat jongere bezoekers zal aanspreken. Het identiteitsmuseum maakt een directe relatie met de hedendaagse maatschappij door aan te geven dat het hoofdthema van alle tijden is. Hierdoor is de afstand van het museum naar de maatschappij verkleind en kan het inspelen op allerlei actuele zaken uit de regio of het land die met het thema te maken hebben.Daarmee levert het Volksbuurtmuseum een bijdrage aan de sociale cohesie in Nederland, een rol waarvan overheden graag zien dat musea ze oppakken. Het Volksbuurtmuseum kan zich met deze doelen naar buiten toe sterk profileren. Unieke werkwijze
Met social inclusion (het betrekken van bijzondere doelgroepen bij cultuur) heeft het museum ruime ervaring. Bij de oprichting van het museum zijn de Wijk C-bewoners actief betrokken geweest door de gezamenlijke aanleg van de collectie. Buurtbewoners leverden op verzoek persoonlijke bezittingen aan en lieten zich interviewen om de identiteit van de wijk in leven te houden. Het museum gebruikt de collectie om een genuanceerder beeld van het leven in de volksbuurt te geven. Deze samenwerking tussen museum en de buurtbewoners werkt ook voor andere doelgroepen.Meer hierover is te lezen in ons beleidsplan

Jaarverslagen

Jaarverslag en jaarrekening 2018Jaarverslag en jaarrekening 2017Jaarverslag en jaarrekening 2016Jaarverslag en jaarrekening 2015Jaarverslag en jaarrekening 2014Jaarverslag en jaarrekening 2013Jaarverslag en jaarrekening 2012

Wie zijn wij

Contact

Waterstraat 27 
3511 BW in Utrecht
030 – 231 82 92
info@volksbuurtmuseum.nlGeopend:
dinsdag t/m vrijdag en zondag
elke 1e, 2e en 3e zaterdag van de maand
van 11.00 – 17.00 uurGesloten:
op maandagen, officiële feestdagen en
de 4e en 5e zaterdag van de maand

Blijf op de hoogte