Primair onderwijs-10

Primair onderwijs

In het Volksbuurtmuseum leer je hoe het gewone volk 100 jaar geleden leefde. Kom met je klas op bezoek en ontdek de verhalen, geuren, gebruiken en voorwerpen van de volksbuurt. Tijdens een interactief bezoek ervaren leerlingen zelf wat armoede en slechte woonomstandigheden zijn en hoe deze het alledaagse leven bepalen. In vier verschillende educatieprogramma’s voor groepen 1 t/m 8 ligt de nadruk op verbazen, inleven en vergelijken van het leven van vroeger en nu. Kinderen raken diep onder de indruk van wat ze zien en horen in het museum.

 

Beleef vroeger: groep 1, 2 en 3

Tijdens een interactief museumbezoek van 75 minuten ervaren leerlingen uit groep 1-3 hoe een kind in een volksbuurt leefde. Verdeeld in kleine groepjes ontdekken de kinderen steeds een ander aspect. Ze stappen binnen in een kleine woning, doen zelf de was met de hand en bekijken oude gebruiksvoorwerpen. Ook koppelen zij geuren aan bepaalde plekken in de wijk zoals de poepton en de varkensmarkt. Kinderen leren dat je met veel plezier van alles over vroeger kunt ontdekken in het museum.

 

Hoe was het leven in de volksbuurt? Groep 4, 5 en 6

De leerlingen uit groep 4-6 beleven en leren over het dagelijks leven rond 1920 in een volksbuurt. Tijdens een interactief museumbezoek van 75 minuten komen de volgende thema’s aan bod: wonen, werken, huishouden, gezondheid, school en voeding.  Verdeeld in kleine groepjes ontdekken de leerlingen steeds een ander aspect en vergelijken dat met hun eigen levens nu. Kinderen onderzoeken door te kijken, te ruiken, te luisteren en te spelen. Hierbij staat het ontwikkelen van begrip voor verschillen tussen vroeger & nu centraal.

 

Wij-land: groep 5-6 (i.s.m. 3 andere culturele partners)

Ontdekken wie je bent, waar je geschiedenis ligt en jezelf presenteren leidt tot het doel jezelf én de ander te leren kennen. Tijdens dit lesprogramma leren leerlingen zichzelf beter kennen en ontdekken ze hoe zij samen wij vormen. Door een combinatie van museumbezoeken en lessen op school, krijgt lokaal erfgoed betekenis voor leerlingen en wordt creativiteit ingezet om hun eigen identiteit te onderzoeken en te presenteren. Dit programma is een samenwerkingsproject tussen het Volksbuurtmuseum, Het Utrechts Archief, Podiumbeesten en Kunst in de Klas.
Kijk hier voor meer informatie.

 

Een weg uit de volksbuurt: groep 7 en 8

Leerlingen uit groep 7-8 verdiepen zich tijdens het museumbezoek actief in de leefomstandigheden van de volksbuurt van 100 jaar geleden. Hoe is de plek waar je opgroeit bepalend voor hoe jouw leven er uit ziet en hoe mensen over jou denken? En wat is daar in de afgelopen eeuw in veranderd? Leerlingen werken in kleine groepen aan hun antwoorden op deze vragen. Een focus ligt op de rol van onderwijs en leerplicht in het (kunnen) maken van bepalende keuzes.

 

Leerdoelen

  • De leerling leert hoe het alledaagse leven er uit zag rond 1920
  • De leerling leert door actief te kijken, te luisteren, te voelen en te ruiken hoe je in een museum met plezier kunt leren
  • De leerling leert, door zich in te leven, dat leefomstandigheden zoals armoede, hygiëne en huishoudelijke apparaten invloed hebben op je levensstandaard (groep 4-8)
  • De leerling leert hoe je binnen de context van een museum informatie kunt verzamelen en antwoorden kunt formuleren door te kijken, te ruiken, te luisteren en te doen (groep 4-8)
  • De leerling leert kritisch te reflecteren en verbanden te leggen tussen het verleden en het heden (groep 7-8)

 

Praktische informatie

Duur: 75 minuten

Schoolbezoek is mogelijk op:
Maandag van 9:30 tot10:45 uur
Maandag van 11:15 tot 12.30 uur
Woensdag van 9:30 tot 10:45 uur

Prijs: €90 per groep van maximaal 32 leerlingen

Begeleiders: tenminste 1 begeleider vanuit school per 7 leerlingen

Reserveren: neem contact met ons op via [email protected]

 

Waterstraat 27

3511 BW Utrecht

+31302318292

[email protected]

Geopend:
dinsdag t/m zondag
van 11.00 - 17.00 uur

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Fondsen website kopie