Collectie online beschikbaar door samenwerking met Het Utrechts Archief    

Interviews met bewoners van Wijk C, kleurrijk reclamemateriaal uit de 19e eeuw, aquarellen van de kunstenaar Grolman: het archief van het Volksbuurtmuseum bevat duizenden waardevolle bronnen over de Utrechtse geschiedenis en volkscultuur. Om ervoor te zorgen dat deze collectie optimaal bewaard én digitaal beschikbaar wordt, gaan Het Utrechts Archief en het Volksbuurtmuseum samenwerken. Het startschot hiervoor werd op 27 oktober gegeven met de publicatie van het eerste gedigitaliseerde archiefstuk uit de collectie op www.hetutrechtsarchief.nl

Samenwerking
In de komende jaren wordt een groot deel van het collectie, met de steun van het Mondriaanfonds, gedigitaliseerd, beschreven en gepubliceerd op www.hetutrechtsarchief.nl en www.volksbuurtmuseum.nl. Deze collectie wordt in langdurige bruikleen gegeven aan Het Utrechts Archief waar de originelen zullen worden opgenomen in de depots. Daarnaast worden de stukken raadpleegbaar voor onderzoekers via de studiezaal.

Een kleine greep uit de collectie:

  • Een door bewoners gevormde fotoverzameling van ongeveer 6.000 afbeeldingen:
  • een unieke verzameling ‘sociale fotografie’, die een bijzonder beeld van wijk C in de 20e eeuw schetst;
  • 248 interviews met (oud-) Wijk C-ers, die in de jaren ’90 afgenomen zijn. Een voor Nederland uniek ‘oral history’ project, over het leven in een volksbuurt in de jaren ’20-’50.
  • Foto’s en uitgaven van de Zusters Augustinessen, met hun klooster in Wijk C;
  • Reclame- en handelsdrukwerk van bedrijven gevestigd in Wijk C, met veel uniek materiaal van de landelijk bekende Van Rijn’s Mosterdfabrieken;
  • De verzameling documentatie, prenten, tekeningen en schilderijen van de in Wijk C geboren kunstschilder J.P.C. Grolman (1841-1927), de grootste collectie van deze schilder in Nederland.

Verdere samenwerking
Volgens archivaris Kaj van Vliet van Het Utrechts Archief is de overeenkomst een mooi vertrekpunt voor verdere samenwerking in de nabije toekomst: ”Met de expertise van het Volksbuurtmuseum kun je met andere ogen gaan kijken naar veel andere archieven en collecties bij Het Utrechts Archief. Ook die hopen we in de komende jaren nader te ontsluiten vanuit het bijzondere gezichtspunt van de bewoners van Wijk C en andere volksbuurten in de stad.”

En ook directeur Lysette Jansen van het Volksbuurtmuseum is enthousiast over de samenwerking: “Wij vinden het heel waardevol dat wij door deze samenwerking met Het Utrechts Archief een groot en bijzonder deel van onze collectie op een juiste manier kunnen beheren, behouden én online zichtbaar kunnen maken voor een groot publiek. Hiermee wordt een uniek venster geboden op de geschiedenis van het dagelijks leven van gewone Utrechters.”