Wij zijn op zoek naar een Coördinator Vrijwilligers voor ca. 4-8 uur per week, op vrijwillige basis.

Plaats binnen het museum
Bij het museum werken 60 vrijwilligers die zich bezig houden met uiteenlopende taken, verspreid over verschillende afdelingen. De vrijwilligerscoördinator houdt ruggespraak met de directeur over alle relevante zaken. Er is een maandelijks coördinatorenoverleg.

Belangrijkste taken:

 • Werving van vrijwilligers: hij/ zij draagt zorg voor een brede verspreiding van vacatures.
 • Onderhoudt – samen met andere teamcoördinatoren – contact met alle vrijwilligers met als doel de vrijwilligers te informeren en te stimuleren tot betrokkenheid bij het museum en waar nodig te coachen of in contact brengen met deskundigen en of andere vrijwilligers.
 • Beheert de vrijwilligersregistratie.
 • Levert een bijdrage aan het tot stand komen van de Vrijwilligersnieuwsbrief, het Jaarplan en andere relevante publicaties.
 • Organiseert algemene vergaderingen (4 x per jaar) en andere bijeenkomsten voor vrijwilligers.

De Coördinator Vrijwilligers die wij zoeken beschikt over de volgende
Ervaring en competenties:

 • Commitment
 • Proactief
 • Empathisch
 • Organisatietalent
 • Bij voorkeur een achtergrond in HR
 • Ervaring met werving en selectie
 • Enige ervaring met werk in de culturele sector

Reacties:

Inlichtingen over de functie bij Lysette Jansen, directeur, telefoon 030 – 231 82 92
Reacties graag per e-mail naar vrijwilligers@volksbuurtmuseum.nl
Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27-29, 3511 BW Utrecht