Tentoonstelling ‘Zusters van Wijk C’

(1 maart 2019 – 1 september 2019)

De fototentoonstelling ‘Zusters van Wijk C’ is een samenwerking met fotograaf Angeliek de Jonge. In 2015 maakt zij de fotoserie ‘De laatste zusters Augustinessen’, zij wint hiermee de tweede prijs in de categorie Dagelijks Nieuws van de Zilveren Camera. De tentoonstelling is samengesteld uit haar foto’s, aangevuld met materiaal uit ons eigen archief.

Zusters Augustinessen

De congregatie van de Zusters Augustinessen van St. Monica is in 1934 gesticht door Sebastianus van Nuenen, pastoor van de Augustinuskerk. Van Nuenen (1898-1966) wordt wel de ‘vader der armen’ genoemd vanwege zijn inzet voor maatschappelijk werk en armenzorg.

Dit jaar bestaan de Zusters Augustinessen 85 jaar. Het eerste klooster wordt gevestigd aan de Waterstraat. Het voornaamste doel is hulp bieden aan arme gezinnen in Wijk C. Al snel richten zij zich ook op de opvang van jonge vrouwen met verschillende problemen waaronder ongewenste zwangerschap. In 1939 wordt hiervoor opvanghuis Meisjesstad geopend op de hoek Waterstraat- Oude Gracht.
Meisjesstad werkt vanuit de filosofie dat moeder en kind samen een plaats in de samenleving moeten krijgen.

In 2009 is Meisjesstad overgedragen aan de stichting De Tussenvoorziening.  De kloosterorde is genoemd naar de heilige Augustinus van Hippo en zijn moeder, de heilige Monica. Op haar hoogtepunt heeft de orde zes vestigingen (onder andere ook in Hilversum en Someren). Inmiddels is de vestiging aan de Waterstraat de enige overgeblevene.

De tentoonstelling is te bezoeken tot 1 september 2019.