De ‘Jacobi’, kerk in de wijk

19/05/201420/09/2014

Al eeuwenlang beheerst de Jacobikerk het beeld van Wijk C. Vooral de toren is haast overal in de wijk en tot ver daarbuiten te zien. Ouderen onder ons kennen de ‘Jacobi’ nog wel met een toren zonder spits en met een gietijzeren leuning. Dankzij steun van de burgerij kon in 1953 en nieuwe spits worden geplaatst, met windvaan en al: een grote schelp, het symbool voor de apostel Jacobus.
Het Volksbuurtmuseum heeft in de loop der jaren veel schilderijen en prenten van particulieren verkregen. Hieruit blijkt wel dat de kerk ook bij de bewoners van de wijk en stad een aparte plek inneemt.
De tentoonstelling geeft een goed beeld van deze prachtige kerk in een sterk veranderende omgeving van de laatste 100 jaar. De tentoonstelling laat vooral de buitenkant van de kerk zien maar er is ook aandacht voor de prachtige muurschilderingen zoals die rond 1870 nog te zien waren. Deze schilderingen zijn door Van Riemsdijk overgetrokken en door W.Pleyte omgezet in litho’s en van toelichting in het Frans voorzien. Het geheel is in een groot boek ‘Peintures Murales’ door Brill in Leiden uitgegeven in 1874. Hiervan zijn slechts 100 exemplaren uitgebracht.

Een bijzonder collectie foto’s laat de herbouw van de 3e spits en windvaan zien. Van deze laatste
was de kunstsmid Harry de Groot, uit Wijk C, de maker.