Grolman schetst het volk

20/09/201307/12/2013

Johan Petrus Constantinus Grolman is geboren op 4 mei 1841 in de Lange Viesteeg, Wijk C. Jarenlang oefent hij daar in navolging van zijn vader en grootvader het vak van huis- en decoratieschilder uit. Pas na zijn vijftigste legt hij zich serieus toe op het kunstschilderen. In zijn huis laat hij een 17de-eeuws schildersatelier inrichten en gaat gedreven aan de slag. De meeste Utrechtse kerken legde hij vast. Daarnaast schildert hij in en buiten Utrecht talloze stadsgezichten en interieurs van voorname huizen en kerken. 
De aquarel is zijn favoriete uitingsvorm. Zeer bijzonder is zijn interesse voor het vastleggen van het gewone volk. Dankzij deze voorliefde zien we voor het eerst het Utrechtse volk rond 1900 uitgebreid in kleur. Niet alleen ambachtslui, dienstmeisjes en knechten maar ook boeren, vissers en burgers. In 110 unieke prenten schetst de tentoonstelling een beeld van het gewone volk in het, toen nog, landelijke Utrecht. Grolman overlijdt in 1927 op 86-jarige leeftijd in Den Haag en is in Utrecht begraven.
Deze collectie kon in augustus 2013 worden aangekocht dankzij bijdragen van de Van Baaren Stichting en het Stimuleringsfonds Rabobank en is niet eerder tentoongesteld.
Kom de bijzondere prenten bekijken in het Volksbuurtmuseum. De tentoonstelling loopt van 20 september t/m 7 december 2013.