Coördinator/Directeur (betaalde functie)

Het Nederlands Volksbuurtmuseum zoekt een coördinator/directeur (maximaal 32 uur).
 

Functieprofiel Coördinator/Directeur

Het Nederlands Volksbuurtmuseum in Utrecht maakt het dagelijks leven van de gewone man en vrouw in een volksbuurt toegankelijk voor een groot en divers publiek. De kracht van het museum is dat dat gebeurt met een grote inzet van vrijwilligers onder leiding van een (in deeltijd werkende) directeur. Mede door pensionering van de huidige directeur is een verkenning verricht naar de sterkten en zwakte van het museum. Op basis van de rapportage daarvan zal gewerkt worden aan een plan van aanpak voor de versterking/vernieuwing van het museum. Daaruit vloeit ook voort hoe de organisatiestructuur in de toekomst wordt. In de tussentijd zoeken wij per 1 december 2018 een nieuwe coördinator/directeur die vooral verantwoordelijk is voor de continuïteit van het museum als zodanig. De coördinator/directeur is onder verantwoording van het bestuur belast met leidinggevende taken op alle beleidsterreinen.
 
Doel van de functie
 
Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen deorganisatie en het waarborgen van de continuïteit van museum en collectie. Centraal staat dezorg voor de openstelling van het museum en een adequate bezetting tijdens de openingstijden.
 
Taakgebieden en rol

 •  Visie en beleid

De directeur ontwikkelt een beleidsvisie en voert deze uit. Ziet kansen en vertaalt deze naar nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving van het museum en naar het organisatiebeleid. Is in deze ondernemend en innovatief. Gaat actief op zoek naar duurzame samenwerkingspartners. Draagt de beleidsvisie breed uit binnen en buiten de organisatie. Zorgt voor een vertaling van het algemene beleid naar de uitvoering. Zorgt voor aansluiting van het organisatiebeleid met het beleid van de opdrachtgevers en ontwikkelt op basis daarvan prestatie overeenkomsten. Rapporteert op basis van de prestatie overeenkomsten aan bestuur en opdrachtgevers, tussentijds en na het verstrijken van het kalenderjaar d.m.v. directieverslag en financieel jaarverslag.

 • Financiën en budgettering

Verwerft de voor de organisatie nodige financiële middelen (subsidie, fondsen en sponsoring en mvo).
Stelt de begroting op en levert alle relevante informatie voor het opstellen van de jaarrekening. Stuurt de financiële administratie aan en bewaakt de budgetten.

 • Interne organisatie

Geeft leiding aan de (vrijwillige) medewerkers zodanig dat de kwaliteit en kwantiteit gewaarborgd is. Zorgt voor de randvoorwaarden waarbinnen vrijwilligers optimaal kunnen presteren zoals adequate huisvesting, efficiënte werkprocessen, interne communicatie en informatie, faciliteren van werkplekken in een digitale infrastructuur.

 • PR en communicatie

Onderhoudt in en externe contacten. Bouwt aan en onderhoudt, een goede relatie met gemeente en collega musea en kent hun werkwijze. Heeft oog voor politieke gevoeligheden en verhoudingen en gaat hier op de juiste wijze mee om. Heeft goede en relevante contacten in de culturele sector en wordt gevraagd en gewaardeerd als gesprekspartner bij de stakeholders. Gebruikt het bestaande netwerk en bouwt dit uit. Stimuleert samenwerking tussen partijen en deinst er niet voor terug om hierin het voortouw te nemen. Houdt zicht op uitvoering van het communicatiebeleid, zorgt voor positieve naamsbekendheid van de organisatie en de collectie en diensten.
 
Profiel van de functie
 
Kennis en vaardigheden

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Kennis van het reilen en zeilen van een museum, waaronder collectiebeheer
 • Managementvaardigheden en kennis van bedrijfsvoering
 • Kennis van en ervaring met het leiden van een vrijwilligersorganisatie

Specifieke functiekenmerken

 • Vernieuwende denker met durf, ondernemingszin en overtuigingskracht
 • Kijkt vooruit en anticipeert op mogelijke ontwikkelingen
 • Is een strategisch relatiebeheerder
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 • Commercieel besef
 • Inspirerend, enthousiasmerend en indien nodig coachend leidinggevende
 • Relativeringsvermogen
 • Communicatieve en schriftelijke vaardigheid

Salariëring volgens rechtspositieregeling Volksbuurtmuseum.
Graag krijgen wij een reactie voor 29 oktober 2018. Reacties kunnen verstuurd worden aan de secretaris van het bestuur: sytse.koopmans@gmail.com
 
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij:
Wim van Gelder, voorzitter bestuur, wj.van.gelder@planet.nl of 06 22540779
Albert van Wersch, directeur, 06 55962060