Word vrijwilliger

=== VACATURE 17-06 ===

VRIJWILLIGERSCOORDINATOR 
wegens vertrek huidige coordinator                                
 
 
Plaats binnen het museum
De coördinator vrijwilligers valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur en overlegt direct met hem over alle relevante zaken. De coördinator vrijwilligers neemt deel aan het coördinatorenoverleg.
 
Taken in hoofdlijnen:
De coördinator vrijwilligers:
- is verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen in de nota vrijwilligersbeleid. Hij/zij            signaleert vroegtijdig mogelijke leemtes en onderneemt actie
- stelt regelmatig de stand van zaken in het vrijwilligersbeleid aan de orde in het overleg met de  directeur
- evalueert jaarlijks het vrijwilligersbeleid en doet voorstellen voor bijstellingen
- is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid
- onderhoudt, samen met de teamcoördinatoren, contacten met de vrijwilligers van het museum met als doel
-           de vrijwilligers te informeren en te stimuleren tot betrokkenheid bij het museum
-           waar nodig coachen of in contact brengen met deskundige andere vrijwilligers
-           complimenteren, pluimpjes uitdelen
-           als praatpaal fungeren bij problemen (met taakinvulling of tijdsbesteding)
-           waar nodig taken herverdelen over meerdere mensen
- is initiator van algemene vergaderingen (4 x p.j.) of andere bijeenkomsten voor vrijwilligers.
- is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe vrijwilligers, zorgt voor begeleiding, behoud en beloning van vrijwilligers binnen de stichting.
- inventariseert vraag en aanbod van/naar vrijwilligers
- onderhoudt en legt contacten met de Vrijwilligerscentrale en draagt er zorg voor dat vacatures zo ruim mogelijk worden verspreid.
-  beheert de vrijwilligersregistratie
- levert een bijdrage aan het tot stand komen van de Vrijwilligersnieuwsbrief, het Jaarplan en andere relevante publicaties
 
Kwaliteiten/talenten waarover de coördinator vrijwilligers moet beschikken
 
Kennis en ervaring
- Kennis van het vrijwilligersbeleid van de gemeente Utrecht.
- Kennis van de organisatiestructuur en werkzaamheden van het museum;
- Kunnen coördineren, afstemmen en activiteiten/werkzaamheden binnen het vrijwilligersbeleid met elkaar in overeenstemming kunnen brengen.
- Ervaring met werving en selectie
 
Zelfstandigheid
- De coördinator vrijwilligers kan zelfstandig werken. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Hij/zij rapporteert hierover aan de directeur.
- De coördinator vrijwilligers stuurt de vrijwilligersvergadering aan
- De coördinator vrijwilligers is het gezicht van het vrijwilligersbeleid van het museum.
 
Sociale vaardigheden
- De coördinator vrijwilligers onderhoudt met veel mensen binnen de stichting contact. De coördinator vrijwilligers gaat gemakkelijk contacten aan, weet vrijwilligers te sturen en te begeleiden. Hij/zij heeft een luisterend oor en is invoelend. Hij/zij kan problemen signaleren en kan hierin adviseren. De coördinator vrijwilligers heeft een positieve uitstraling ten aanzien van het vrijwilligersbeleid en weet hierin anderen te stimuleren en te motiveren.

=== VACATURE 17-05 ===

Het Nederlands Volksbuurtmuseum laat bezoekers op een hedendaagse manier kennismaken met het leven in een volksbuurt. Het tijdsaccent ligt rond 1900. Het museum beschikt onder andere over verschillende multimediale opstellingen, 'low culture stijlkamers' en een 'belevingssteeg'. We organiseren regelmatig tijdelijke tentoonstellingen en lezingen.

Wegens vertrek van de huidige medewerker, zijn we op zoek naar een 

     M E D E W E R K E R   C O L L E C T I E R E G I S T R A T I E

die ons team op vrijwillige basis wil komen versterken.

Doel van de functie:

Het registreren en documenteren van de collectie op een zodanig wijze dat de vereiste collectiegegevens op heldere en toegankelijke wijze zijn vastgelegd. Het aanbieden van (digitale) informatie over objecten aan in- en externe gebruikers.

Werkzaamheden:

 • Het beschrijven, scannen, bewerken en invoeren van foto's.
 • Het invoeren van registratieformulieren van objecten in Adlib.
 • Het bijhouden van het aanwinstenregister.
 • Het bijhouden van wijzigingen in standplaats en bruiklenen.

Opleiding en ervaring:

 • HBO- werk- en denkniveau, bij voorkeur Reinwardt Academie.
 • Kennis van informatievraagstukken en van beheer en behoud van museumcollecties.
 • Ervaring met collectieregistratiesystemen, bij voorkeur met Adlib.

Tijdsinvestering minimaal 8 uur per week, invulling in overleg
Bij voorkeur woonachtig in Utrecht of directe omgeving
NB: Het betreft een onbezoldigde vrijwilligersfunctie.

Reacties:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Anja van Meeteren (vrijwilligerscoördinator) of Albert van Wersch (directeur).
Telefoon 030-2318292.
Je sollicitatie kun je richten aan Anja van Meteren, anja@volksbuurtmuseum.nl

 

=== VACATURE 17-04 ===

Het Nederlands Volksbuurtmuseum is op zoek naar een

      S O C I A L - M E D I A - E X P E R T

voor minimaal 4, maximaal 8 uur per week.

Taken:

 • Social-media-contentkalenders produceren en verwerken.
 • Social-media-accounts beheren.
 • Relevante content creëren.
 • Beeldbewerking in Photoshop.
 • Social-mediacampagnes opzetten ter ondersteuning van expositie. Facebook-advertising.
 • Social-mediastatistics.

Profiel:

 • Gevoel voor taal (foutloos Nederlands) en beeld.
 • Bij voorkeur een achtergrond in journalistiek, communicatie of marketing/sales.
 • Woonachtig in Utrecht of directe omgeving.

NB: Het betreft een onbezoldigde vrijwilligersfunctie.

Voor nadere informatie of een kennismakingsgesprek kun je contact opnemen met
Anja van Meeteren, vrijwilligerscoördinator. Op dinsdag telefonisch te bereiken op
030-2318292 of stuur een mail naar:  anja@volksbuurtmuseum.nl

 

=== VACATURE 17-03 ===

Het Nederlands Volksbuurtmuseum is op zoek naar een

  C O Ö R D I N A T O R   P R - C O M M U N I C A T I E - M A R K E T I N G

voor minimaal 4, maximaal 8 uur per week.

Taken:

 • Team coördineren en vooral betrokken en enthousiast houden (= af en toe wat organiseren zodat teamleden elkaar beter leren kennen en het gezellig hebben met elkaar).
 • (Jaar)planning maken en bewaken (=iedereen continu achter de broek aanzitten om alles op tijd gedaan te krijgen).
 • Communicatieplan up-to-date houden.
 • Coördinatorenoverleg bijwonen (eenmaal per zes weken).
 • Bijdrage voor interne nieuwsbrief leveren (zesmaal per jaar).
 • Communicatie mailbox bijhouden.
 • Contacten met externe partijen leggen en onderhouden.
 • Externe nieuwsbrief coördineren. Content verzamelen, schrijven en redigeren (vier maal per jaar).
 • Social-media-accounts monitoren.
 • Uitagenda Utrecht bijhouden. Periodiek bijdrage leveren. 
 • Agenda Museumtijdschrift bijhouden. 
 • 3 x per kalenderjaar actie voor museumkaarthouders opzetten.
 • Promotie via Utrecht Marketing – Vrije Tijdpakket.
 • (Eventueel) onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden om het museum meer op de kaart te zetten.

Profiel:

 • Verbinder. Flexibel om kunnen gaan met verschillende typen vrijwilligers. Team betrokken kunnen houden.
 • Bij voorkeur een achtergrond in journalistiek, communicatie of marketing/sales.

NB: Het betreft een onbezoldigde vrijwilligersfunctie.

Voor nadere informatie of een kennismakingsgesprek kun je contact opnemen met
Anja van Meeteren, vrijwilligerscoördinator. Op dinsdag telefonisch te bereiken op
030-2318292 of stuur een mail naar:  anja@volksbuurtmuseum.nl

 

=== VACATURE 17-02 ===

Vind jij het leuk om jouw enthousiasme voor de geschiedenis van een bijzondere bevolkingsgroep met anderen te delen?

Iedere dinsdag tot en met vrijdag, op zondagen en de 1e, 2e en 3e zaterdag van de maand staat een enthousiast team van vrijwilligers klaar om de bezoekers te ontvangen en wegwijs te maken. Doordat een aantal van onze vrijwilligers doorgestroomd is naar een betaalde baan, hebben we weer ruimte voor mensen die ons team willen komen versterken.

Concreet zoeken we vrijwilligers voor:
 - elke week op een doordeweekse dag,
 - eens per 14 dagen op de woensdag,
 - eens per 4 of 6 weken op zaterdag of zondag.

Spreekt je dit aan, dan willen we graag met je van gedachten wisselen over
de functie van

        G A S T V R O U W / G A S T H E E R

Wat wordt er van je verwacht:

 • Je ontvangt de bezoekers en houdt de registratie bij.
 • Je geeft uitleg over de collectie en de werking van de verschillende onderdelen.
 • Je vraagt bezoekers na afloop of ze nog vragen hebben, wijst ze op komende projecten, verzorgt desgewenst een drankje; kortom zorgt dat onze bezoekers
  met een positief gevoel de deur uitgaan.

Wat kun je van ons verwachten:

 • Een prettige, informele werksfeer.
 • Ervaring opdoen in de culturele sector.
 • Kennis over beruchte en meest interessante wijken en straten van steden en dorpen in Nederland.
 • Gratis toegang tot lezingen en trainingen van of via het museum.
 • Vrijwilligers die meer willen, kunnen ingewerkt worden tot rondleider in Wijk C en/of ondersteunen bij het opstellen van tijdelijke exposities.

Wij zijn op zoek naar kandidaten uit Utrecht of directe omgeving.
NB: Het betreft een onbezoldigde vrijwilligersfunctie.

Voor nadere informatie of een kennismakingsgesprek kun je contact opnemen met
Anja van Meeteren, vrijwilligerscoördinator. Op dinsdag telefonisch te bereiken op
030-2318292 of stuur een mail naar:  anja@volksbuurtmuseum.nl

 

=== VACATURE 16-04 ===

Het Nederlands Volksbuurtmuseum is op zoek naar

P U B L I C   R E L A T I O N  - / C O M M U N I C A T I E M E D E W E R K E R S

Om het museum onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek zijn we op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in (sociale) geschiedenis, ervaring hebben met PR en aansprekende acties kunnen bedenken.

Daarnaast zoeken we onder andere mensen met ervaring met het maken (schrijven) van content voor de website en social media en mensen die vaardig zijn in het bouwen en onderhouden daarvan. We hebben met name ook behoefte aan iemand die zich bezighoudt met het dagelijks modereren van onze accounts op social media.

Tijdsbeslag 4 tot 8 uur per week. Gegeven de inwerktijd en de gewenste continuïteit zoeken we mensen die minimaal zes maanden beschikbaar zijn.

Mocht je interesse hebben in deze functie, neem dan contact op met Anja van Meeteren, vrijwilligerscoördinator. Op dinsdag telefonisch te bereiken op 030-2318292 of stuur een mail naar:  anja@volksbuurtmuseum.nl

Ken je iemand voor wie dit interessant kan zijn? Geef het door!

 

=== VACATURE 16-02 ===

Het Nederlands Volksbuurtmuseum is op zoek naar een

      E D U C A T I E F   M E D E W E R K E R  /  M U S E U M D O C E N T

We zoeken:
Het Nederlands Volksbuurtmuseum zoekt enige medewerkers om op vrijwillige basis
het Educatieteam te komen versterken. Voor deze functies  zoeken wij kandidaten die ervaring hebben met kinderen en onderwijsprojecten. 
Heb je ervaring met het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s dan kun je betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering van educatieve programma’s voor kinderen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

Ligt je belangstelling op het vlak van social media en PR-activiteiten, dan kun je je richten op de contacten tussen Utrechtse scholen en ons museum en werk je aan verdere uitbouw van het netwerk.

Daarnaast ontvangen we ook schoolklassen in het museum, waarbij de kinderen in kleine groepen onder begeleiding van verschillende museumdocenten opdrachten uitvoeren. Voor deze pool zoeken we personen die affiniteit hebben met het begeleiden van kinderen en op afroep beschikbaar zijn.

Het gaat om ca. 4 tot 6 uur per week. Gegeven de inwerktijd en de continuïteit van de werkzaamheden zoeken wij een kandidaat die minimaal voor zes maanden beschikbaar is.

We bieden:
Je komt te werken in een team met enthousiaste collega’s en doet werkervaring in een museum op.

We zijn:
Het Nederlands Volksbuurtmuseum is het enige museum in Nederland dat bezoekers
op een hedendaagse manier kennis laat maken met het leven in een volksbuurt. Het tijdsaccent ligt rond 1900. Het museum beschikt o.a. over verschillende multimediale opstellingen, ‘low culture stijlkamers’ oftewel een belevingssteeg, een geurkamer en tijdelijke tentoonstellingen.

Voor nadere informatie of een kennismakingsgesprek kun je contact opnemen met
Anja van Meeteren, vrijwilligerscoördinator. Op dinsdag telefonisch te bereiken op
030-2318292 of stuur een mail naar:  anja@volksbuurtmuseum.nl