Nieuwe samenwerking

03/10/2016 - 13

Het Nederlands Volksbuurtmuseum werkt sinds september 2016 samen met de pabo van de Hogeschool Utrecht (Instituut Theo Thijssen). Om de band tussen het basisonderwijs en het museum te versterken bieden wij de mogelijkheid om:

  • Studenten zelf een rondleiding te laten organiseren voor kinderen.
  • Studenten en docenten van de pabo de mogelijkheid te bieden om materialen te lenen van het museum die ingezet kunnen worden tijdens lessen van bijvoorbeeld de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en kunstvakken (muziek, beeldende vorming en drama).

Denk hierbij ook aan erfgoededucatie en de rol van verhalen vertellen die zowel in het museum als in het basisonderwijs van groot belang is.
De te lenen voorwerpen van het museum kunnen zorgen voor een prikkelende inleiding van een onderwijsactiviteit of thema op de basisschool.