Nog meer Grolman

30/07/2013 - 15

Het blijft een fantastisch verhaal hoe een belangrijk stukje cultureel erfgoed in een container dreigt te verdwijnen maar uiteindelijk toch gered wordt.
Deze week kregen we bezoek van een heer uit Den Haag die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw bij het N.U.D. werkte (Nieuw Utrechts Dagblad). Bij de opheffing daarvan kreeg hij de opdracht het archief op te ruimen en deels in een container af te voeren. Gelukkig was hij van de bewaarderige soort want hij haalde uit de grote hoeveelheid archiefmateriaal een flinke stapel tekeningen (50 stuks!) van J.P.C. Grolman waarop hij direct besloot deze niet weg te gooien maar te bewaren. Het betreft hier aquarellen, potloodtekeningen en een enkel olieverfdoek
Jarenlang lagen deze prenten bij hem in een kast totdat hij hoorde van een Grolman tentoonstelling die in Utrecht was georganiseerd. Om kort te gaan; via via kwam hij tenslotte bij ons terecht en schonk de prenten aan het museum.
 
Net zoals de aankoop die we onlangs deden van soortgelijke prenten dateren ze van rond 1860- 1910 en wordt er allerlei volk op afgebeeld. Bij deze serie ook diverse buitenlandse figuren al of niet in klederdracht. Een klederdrachtexpert zal ons meer moeten vertellen over waar deze zijn te situeren.
Al met al begint onze Grolman collectie met deze nieuwe aanwinsten een volwassen status te bereiken.